Råttor på gården

På begäran från styrelsen har Anticimex varit förbi i veckan och nu konstaterat ett “större angrepp av råttor” på framförallt gården där ett stort antal råttor etablerat sig i anslutning till sopkärlen. Även i källaren finns spår från råttor på flertalet platser.

För att komma tillrätta med problemet har Anticimex ställt upp en åtgärdsplan som styrelsen ämnar att fullfölja (se nedan). Som en av de viktigaste delarna i denna plan måste vi bostadsrättsinnehavare gemensamt hjälpas åt med att skärpa upp sophanteringen och styrelsen kommer att göra en översyn av sophanteringen då nuvarande system medför stora problem med råttor. Under tiden ber vi er nu alla att vara extra noga med att förpacka sopor väl för att förhindra läckage, inga som helst soprester får finnas på gården (detta inkluderar cigarettfimpar). Har ni besökare, hantverkare eller liknande hemma ber vi er att även informera dem om detta önskemål. Dessutom måste sopkärlen vara väl förslutna så att fåglar eller liknande inte har möjlighet att sprida ut sopor på gården.

Anticimex åtgärdsförslag:

  1. Säkerställa att avloppen är täta med rörinspektion (filmning) så att råttor inte kan ta sig in denna väg.
  2. Säkra avlopp med ytterligare en råttfälla om det finns oskyddad stam mot gatan.
  3. Bekämpning av råttor på gård samt i källare.
  4. Informera berörda avseende skärpt sophantering. För att betning av råttor ska bli så effektiv som möjligt får ingen konkurrerande föda finnas tillgänglig. Slarv med sophantering kan försvåra och fördröja sanering av råttor.
  5. Rengör/desinficera råttspill samt täta adekvata håligheter.