Category Archives: Viktigt!

Nytt om avisering

Föreningens ekonomiska förvaltare, Rådrum, lanserar under hösten en ny plattform med efterfrågade funktioner, flera förbättringar och förenklingar för både oss i styrelsen och er medlemmar.

Nytt bankgironummer
Vi vill uppmärksamma er på att bostadsrättsföreningen från och med avin för oktober har ett nytt bankgironummer och det är därför viktigt att du betalar in avgiften/hyran på det bankgironummer som finns angivet på avin.

Betalning med autogiro
Du som har autogirodragning av avgiften/hyran sedan tidigare behöver avsluta den befintliga dragningen genom att kontakta din bank. Den första avin som skickas till er kommer att vara en vanlig avi som behöver betalas manuellt.

Alternativa aviserings- och betalningssätt
Avin för oktobers avgift/hyra kommer att vara en pappersfaktura som betalas manuellt. Därefter finns möjlighet att välja att få avierna via:

• e-post
• e-faktura
• pappersfaktura
• autogiro

Uppgift om hur aviseringssätt ändras kommer att finnas på avin som skickas ut i mitten på september.

Råttor på gården

På begäran från styrelsen har Anticimex varit förbi i veckan och nu konstaterat ett “större angrepp av råttor” på framförallt gården där ett stort antal råttor etablerat sig i anslutning till sopkärlen. Även i källaren finns spår från råttor på flertalet platser.

För att komma tillrätta med problemet har Anticimex ställt upp en åtgärdsplan som styrelsen ämnar att fullfölja (se nedan). Som en av de viktigaste delarna i denna plan måste vi bostadsrättsinnehavare gemensamt hjälpas åt med att skärpa upp sophanteringen och styrelsen kommer att göra en översyn av sophanteringen då nuvarande system medför stora problem med råttor. Under tiden ber vi er nu alla att vara extra noga med att förpacka sopor väl för att förhindra läckage, inga som helst soprester får finnas på gården (detta inkluderar cigarettfimpar). Har ni besökare, hantverkare eller liknande hemma ber vi er att även informera dem om detta önskemål. Dessutom måste sopkärlen vara väl förslutna så att fåglar eller liknande inte har möjlighet att sprida ut sopor på gården.

Anticimex åtgärdsförslag:

  1. Säkerställa att avloppen är täta med rörinspektion (filmning) så att råttor inte kan ta sig in denna väg.
  2. Säkra avlopp med ytterligare en råttfälla om det finns oskyddad stam mot gatan.
  3. Bekämpning av råttor på gård samt i källare.
  4. Informera berörda avseende skärpt sophantering. För att betning av råttor ska bli så effektiv som möjligt får ingen konkurrerande föda finnas tillgänglig. Slarv med sophantering kan försvåra och fördröja sanering av råttor.
  5. Rengör/desinficera råttspill samt täta adekvata håligheter.

Obligatorisk Ventilationskontroll

ValvetNyckel

Styrelsen i Brf Astraea har nu bokat tid för att utföra obligatorisk kontroll av fastighetens ventilationssystem (OVK) och dess funktionalitet. Valvet Förvaltning kommer att utföra besiktningen.

Vänligen se till att frånluftsdon i kök, bad samt eventuellt klädkammare är fritt åtkomliga.

OVK kommer att utföras i fastigheten:

Tisdagen den 15:e december mellan 08:00-16:00

Nyckelinsamling kommer att ske i porten den 15:e december på Kungstensgatan 55 mellan kl. 07.30 till kl. 08.00. Vänligen märk upp Er nyckel med lägenhetsnummer och namn.

Om inget annat anges kommer nycklarna att lämnas tillbaka i Er brevlåda så snart besiktningen är utförd. Om Ni önskar få tillbaka nyckeln på annat sätt, vänligen kontakta oss.

OBS! Det är viktigt att vi får tillträde till samtliga lägenheter under besiktningen.

Har ni frågor eller funderingar kring ventilationskontrollen är Ni välkomna att kontakta oss direkt. Besiktningsdag kan inte bokas om av enskilda boenden.

Vänliga hälsningar

Jan Andersson
Valvet Förvaltning
jan.andersson@valvetab.se

Portkoddosan i port 55 sönderbruten

Portkoddosan till porten på Kungstensgatan 55 blev sönderbruten någon gång i natt. Även låset på porten är förstört. Båda felen är felanmälda och kommer förhoppningsvis att bli åtgärdade någon gång i eftermiddag.

Hissar åter i bruk

Bristerna på hissarna är nu åtgärdade och det ska återigen vara säkert att åka hiss. Hissarna togs därför åter i bruk nu i förmiddags.

För ordningens skulle kommer det att ske en ombesiktning av båda hissarna i nästa vecka. Driften bör dock inte påverkas nämnvärt.

Förbud att använda hissar

Vid den senaste årliga besiktningen av våra hissar hittades så pass allvarliga brister att Stockholms stad utfärdat ett förbud att använda hissarna så länge dessa brister inte åtgärdats. Påföljd om detta förbud inte följs är eventuellt viten. Styrelsen har därför beslutat att utan dröjsmål stänga av båda hissarna tills bristerna åtgärdats. Jobbet, att åtgärda bristerna, är beställt och beräknas vara klart inom en till två veckor.