Category Archives: Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Välkomna till föreningens ordinarie stämma onsdag den 29 maj 2019 klockan 18.00 på föreningens gård.

Årsredovisning Brf Astraea 2018.

Styrelsen Brf Astraea

Nytt om avisering

Föreningens ekonomiska förvaltare, Rådrum, lanserar under hösten en ny plattform med efterfrågade funktioner, flera förbättringar och förenklingar för både oss i styrelsen och er medlemmar.

Nytt bankgironummer
Vi vill uppmärksamma er på att bostadsrättsföreningen från och med avin för oktober har ett nytt bankgironummer och det är därför viktigt att du betalar in avgiften/hyran på det bankgironummer som finns angivet på avin.

Betalning med autogiro
Du som har autogirodragning av avgiften/hyran sedan tidigare behöver avsluta den befintliga dragningen genom att kontakta din bank. Den första avin som skickas till er kommer att vara en vanlig avi som behöver betalas manuellt.

Alternativa aviserings- och betalningssätt
Avin för oktobers avgift/hyra kommer att vara en pappersfaktura som betalas manuellt. Därefter finns möjlighet att välja att få avierna via:

• e-post
• e-faktura
• pappersfaktura
• autogiro

Uppgift om hur aviseringssätt ändras kommer att finnas på avin som skickas ut i mitten på september.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Välkomna till föreningens ordinarie stämma torsdag den 17 maj 2018 klockan 18.30 på föreningens gård.

Årsredovisning Brf Astraea 2017.

Välkomna!
Styrelsen Brf Astraea

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Välkomna till föreningens ordinarie stämma tisdag den 30 maj 2017 klockan 19.00 på föreningens gård.

Årsredovisning Brf Astraea 2016.

Välkomna!
Styrelsen Brf Astraea

Föreningen byter förvaltare

radrum

Efter årsskiftet kommer föreningens administrativa, ekonomiska och tekniska förvaltning att skötas av Rådrum (www.rådrum.se) istället för Valvet. Förändringen sker främst då vi för drygt hälften av kostnaden får innehållsmässigt samma förvaltning. Förhoppningsvis kan förändringen även ge oss en högre nivå av service på den tekniska förvaltningen.
I dagarna kommer hyresavier för första kvartalet 2017 att skickas ut och dessa kommer då att komma från Rådrum. Till dessa avier kommer även följa ett välkomstbrev med information om bl a olika betalsätt.
Har ni frågor om denna förändring går det bra att mejla oss i styrelsen på e-post: styrelsen@astraea.se.

Fönsterrenovering

Som tidigare informerats kommer utvändig målning göras på samtliga fönster, mot gata och gård, med start i september (v.35). Arbetet har uppskattats ta sex veckor och kommer att utföras på plats inne i varje lägenhet. Jobbet består av tvättning, uppskrapning, påbättring av renskrapad yta, 2 ggr färgstrykning samt målning av fönsterbleck och kommer att innebära tre besök per lägenhet.

För att jobbet ska löpa på så smidigt som möjligt måste gardiner och allt på fönsterbänk vara undanplockat. Det kommer även behöva vara 1,5 m fritt utrymme framför fönstren, så möbler måste vara flyttade.

Avisering kommer att ske i respektive brevlåda några dagar före målarnas besök. Det är viktigt att målarna får tillträde på de aviserade dagarna och i de fall extra besök behövs, p.g.a. att målarna inte kommit in trots avisering, står bostadsrättsinnehavaren för eventuella extra kostnader. Har ni inte möjlighet att vara hemma kan nycklar lämnas till målarna.

Har ni frågor eller önskemål får ni höra av er till oss i styrelsen, e-post: styrelsen@astraea.se.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Välkomna till föreningens ordinarie stämma torsdag den 12 maj 2016 klockan 19.00 hos Nybergs konditori, Upplandsgatan 26.

Årsredovisning för 2015 hittar ni här

Välkomna!
Styrelsen Brf Astraea

Sotaren kommer på besök

Vi har alla fått lappar om att sotaren kommer till oss den 16-17 december och gör en obligatorisk inspektion.

Det står att detta ska ske under dagtid och vi förstår att det kan vara svårt att stanna hemma för att släppa in sotaren när som helst under dagen. Samtidigt är det mycket viktigt att de får tillträde till alla lägenheter.

Därför erbjuds möjlighet att lämna en nyckel till sotarna i respektive port kl. 07.30 – 07.45.

Kungstensgatan den 16 december

Upplandsgatan den 17 december

Den 15/12 är det en annan inspektion för båda portuppgångarna, s k OVK. Den har ni också fått info om i brevlådorna.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Extra föreningsstämma

Tid: Onsdag den 10 december 2015, klockan 18.00
Plats: Gården

Ändringar till föreningens stadgar har föreslagits och röstats igenom (enhälligt) på extra föreningsstämma, som hölls den 28 november. För att stadgarna ska ändras krävs dock beslut med 2/3 delars majoritet på två efter varandra följande stämmor varför styrelsen nu kallar till en extra stämma där en andra röstning ska genomföras.

Denna extra stämma kommer att hållas på föreningens gård den 10 december kl. 18.00. Då detta förväntas bli en kort träff kommer styrelsen inte att bjuda på något tilltugg.

Välkomna!
Styrelsen Brf Astraea

Föreslagna ändringar till Brf Astraeas stadgar

I nuvarande stadgar anges att både fysisk och juridisk person (d.v.s. aktiebolag, kommanditbolag eller handelsbolag) kan beviljas medlemskap i föreningen. Vid ordinarie föreningsstämma den 6 maj 2015 framfördes önskan från föreningens medlemmar om att medlemskap i föreningen så långt som det är möjligt endast ska beviljas fysisk person och förslag framställdes att föreningens stadgar ändras så att juridisk person inte ska antas som medlem i föreningen, förutom avseende lokalerna i vilka Nybergs konditori (lägenhet nummer 3) bedriver verksamhet och som idag innehas av juridisk person.

Styrelsen noterade att närvarande medlemmar var positiva till förslaget och föreslår därför att föreningen antar nya stadgar som anger att juridisk person endast och i undantagsfall kan accepteras avseende lägenhet nummer 3 (som idag upplåtes som lokaler till Nybergs Konditori).

I övrigt är stadgarna oförändrade.

Obligatorisk Ventilationskontroll

ValvetNyckel

Styrelsen i Brf Astraea har nu bokat tid för att utföra obligatorisk kontroll av fastighetens ventilationssystem (OVK) och dess funktionalitet. Valvet Förvaltning kommer att utföra besiktningen.

Vänligen se till att frånluftsdon i kök, bad samt eventuellt klädkammare är fritt åtkomliga.

OVK kommer att utföras i fastigheten:

Tisdagen den 15:e december mellan 08:00-16:00

Nyckelinsamling kommer att ske i porten den 15:e december på Kungstensgatan 55 mellan kl. 07.30 till kl. 08.00. Vänligen märk upp Er nyckel med lägenhetsnummer och namn.

Om inget annat anges kommer nycklarna att lämnas tillbaka i Er brevlåda så snart besiktningen är utförd. Om Ni önskar få tillbaka nyckeln på annat sätt, vänligen kontakta oss.

OBS! Det är viktigt att vi får tillträde till samtliga lägenheter under besiktningen.

Har ni frågor eller funderingar kring ventilationskontrollen är Ni välkomna att kontakta oss direkt. Besiktningsdag kan inte bokas om av enskilda boenden.

Vänliga hälsningar

Jan Andersson
Valvet Förvaltning
jan.andersson@valvetab.se