Category Archives: Gården

Råttor på gården

På begäran från styrelsen har Anticimex varit förbi i veckan och nu konstaterat ett “större angrepp av råttor” på framförallt gården där ett stort antal råttor etablerat sig i anslutning till sopkärlen. Även i källaren finns spår från råttor på flertalet platser.

För att komma tillrätta med problemet har Anticimex ställt upp en åtgärdsplan som styrelsen ämnar att fullfölja (se nedan). Som en av de viktigaste delarna i denna plan måste vi bostadsrättsinnehavare gemensamt hjälpas åt med att skärpa upp sophanteringen och styrelsen kommer att göra en översyn av sophanteringen då nuvarande system medför stora problem med råttor. Under tiden ber vi er nu alla att vara extra noga med att förpacka sopor väl för att förhindra läckage, inga som helst soprester får finnas på gården (detta inkluderar cigarettfimpar). Har ni besökare, hantverkare eller liknande hemma ber vi er att även informera dem om detta önskemål. Dessutom måste sopkärlen vara väl förslutna så att fåglar eller liknande inte har möjlighet att sprida ut sopor på gården.

Anticimex åtgärdsförslag:

  1. Säkerställa att avloppen är täta med rörinspektion (filmning) så att råttor inte kan ta sig in denna väg.
  2. Säkra avlopp med ytterligare en råttfälla om det finns oskyddad stam mot gatan.
  3. Bekämpning av råttor på gård samt i källare.
  4. Informera berörda avseende skärpt sophantering. För att betning av råttor ska bli så effektiv som möjligt får ingen konkurrerande föda finnas tillgänglig. Slarv med sophantering kan försvåra och fördröja sanering av råttor.
  5. Rengör/desinficera råttspill samt täta adekvata håligheter.

Vårstädning av gården

Söndag den 1 maj kl 12:00, samlas vi för att kratta och göra fint på gården. Grillkorv m bröd och något att dricka till kommer att serveras.

Om du inte kan komma på städdagen, meddela gärna styrelsen det på e-post: styrelsen@astraea.se.

Extra föreningsstämma samt höststädning

Höststädning av gården.
Höststädning av gården.

Tid: Lördag den 28 november 2015, klockan 11.00
Plats: Gården

Förslag till nya stadgar
I nuvarande stadgar anges att både fysisk och juridisk person (d.v.s. aktiebolag, kommanditbolag eller handelsbolag) kan beviljas medlemskap i föreningen. Vid ordinarie föreningsstämma den 6 maj 2015 framfördes önskan från föreningens medlemmar om att medlemskap i föreningen så långt som det är möjligt endast ska beviljas fysisk person och förslag framställdes att föreningens stadgar ändras så att juridisk person inte ska antas som medlem i föreningen, förutom avseende lokalerna i vilka Nybergs konditori (lägenhet nummer 3) bedriver verksamhet och som idag innehas av juridisk person.

Styrelsen noterade att närvarande medlemmar var positiva till förslaget och föreslår därför att föreningen antar nya stadgar som anger att juridisk person endast och i undantagsfall kan accepteras avseende lägenhet nummer 3 (som idag upplåtes som lokaler till Nybergs Konditori).

I övrigt är stadgarna oförändrade.

För att stadgarna ska ändras krävs beslut med 2/3 delars majoritet på två efter varandra följande stämmor. Styrelsen föreslår alltså att föreningsstämman antar de nya stadgarna i ett första beslut. Även om stämman antar stadgarna kommer de dock inte att börja gälla förrän de antagits av ytterligare en föreningsstämma.

Direkt efter stämman drar vi igång och städar gården. Grillkorv med bröd och något att dricka till kommer att serveras.

Välkomna!
Styrelsen Brf Astraea

Dörr till gård felanmäld

Uppställningsfunktionen till den inre dörren ut till gården på Kungstensgatan har gått sönder vilket lett till att dörren inte går att öppna mer än en dryg halvmeter och sen blir det tvärstopp. Var försiktiga när ni ska ned i källaren eller ut till gården då det går att göra sig rejält illa p g a detta.

Felet är anmält till vår tekniske förvaltare som kommer att titta på det och försöka åtgärda senare i eftermiddag alternativt imorgon då de gör sin veckorondering.

Nya automatiska ljussensorer

Nu har vi fått nya automatiska ljussensorer i trappuppgångarna vilket gör att ljuset tänds så fort du det upptäcks rörelse framför en sensor. Så nu slipper du leta i mörkret efter lysknappen, eller ställa ner saker du bär på bara för att tända. Det har även installerats ett nytt skymningsrelä på gården som ser till att lamporna lyser på kvällen, men inte hela natten.

IMG_4409

Bilder från höststädningen

image

image

Höststädning av gården

Höststädning av gården.

Det är dags för oss att samlas för höststädning av gården!  Söndag den 26 oktober kl 12:00, samlas vi för att kratta och göra fint på gården. Grillkorv m bröd och något att dricka till kommer att serveras.

Information om höststädningen sätts också upp i porten. Om du inte kan komma på städdagen, meddela styrelsen (styrelsen@astraea.se) så kan det bli aktuellt att be dig/er om hjälp med ev kvarstående arbete.

Vattna innergården

gard 2Hej grannar, skriv gärna upp er på lappen i entrén för att hjälpa till med vattningen av innergården så att vi har det grönt och fint där.