Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Välkomna till föreningens ordinarie stämma onsdag den 29 maj 2019 klockan 18.00 på föreningens gård.

Årsredovisning Brf Astraea 2018.

Styrelsen Brf Astraea

Nytt om avisering

Föreningens ekonomiska förvaltare, Rådrum, lanserar under hösten en ny plattform med efterfrågade funktioner, flera förbättringar och förenklingar för både oss i styrelsen och er medlemmar.

Nytt bankgironummer
Vi vill uppmärksamma er på att bostadsrättsföreningen från och med avin för oktober har ett nytt bankgironummer och det är därför viktigt att du betalar in avgiften/hyran på det bankgironummer som finns angivet på avin.

Betalning med autogiro
Du som har autogirodragning av avgiften/hyran sedan tidigare behöver avsluta den befintliga dragningen genom att kontakta din bank. Den första avin som skickas till er kommer att vara en vanlig avi som behöver betalas manuellt.

Alternativa aviserings- och betalningssätt
Avin för oktobers avgift/hyra kommer att vara en pappersfaktura som betalas manuellt. Därefter finns möjlighet att välja att få avierna via:

• e-post
• e-faktura
• pappersfaktura
• autogiro

Uppgift om hur aviseringssätt ändras kommer att finnas på avin som skickas ut i mitten på september.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Välkomna till föreningens ordinarie stämma torsdag den 17 maj 2018 klockan 18.30 på föreningens gård.

Årsredovisning Brf Astraea 2017.

Välkomna!
Styrelsen Brf Astraea

Stamspolning 26-28 mars

Det är dags för underhållsspolning av våra stammar och rör. Det kommer att ske den 26-28 mars.

Arbetet utförs av Solna Högtryckspolning som vi anlitat tidigare.  De kommer att gå ut med mer detaljerad information i nästa vecka till oss alla vad gäller tillgång till samtliga medlemmars lägenheter.

Om du har några frågor är du välkommen att maila styrelsen@astraea.se.

Hälsningar

Styrelsen

 

Råttor på gården

På begäran från styrelsen har Anticimex varit förbi i veckan och nu konstaterat ett “större angrepp av råttor” på framförallt gården där ett stort antal råttor etablerat sig i anslutning till sopkärlen. Även i källaren finns spår från råttor på flertalet platser.

För att komma tillrätta med problemet har Anticimex ställt upp en åtgärdsplan som styrelsen ämnar att fullfölja (se nedan). Som en av de viktigaste delarna i denna plan måste vi bostadsrättsinnehavare gemensamt hjälpas åt med att skärpa upp sophanteringen och styrelsen kommer att göra en översyn av sophanteringen då nuvarande system medför stora problem med råttor. Under tiden ber vi er nu alla att vara extra noga med att förpacka sopor väl för att förhindra läckage, inga som helst soprester får finnas på gården (detta inkluderar cigarettfimpar). Har ni besökare, hantverkare eller liknande hemma ber vi er att även informera dem om detta önskemål. Dessutom måste sopkärlen vara väl förslutna så att fåglar eller liknande inte har möjlighet att sprida ut sopor på gården.

Anticimex åtgärdsförslag:

  1. Säkerställa att avloppen är täta med rörinspektion (filmning) så att råttor inte kan ta sig in denna väg.
  2. Säkra avlopp med ytterligare en råttfälla om det finns oskyddad stam mot gatan.
  3. Bekämpning av råttor på gård samt i källare.
  4. Informera berörda avseende skärpt sophantering. För att betning av råttor ska bli så effektiv som möjligt får ingen konkurrerande föda finnas tillgänglig. Slarv med sophantering kan försvåra och fördröja sanering av råttor.
  5. Rengör/desinficera råttspill samt täta adekvata håligheter.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Välkomna till föreningens ordinarie stämma tisdag den 30 maj 2017 klockan 19.00 på föreningens gård.

Årsredovisning Brf Astraea 2016.

Välkomna!
Styrelsen Brf Astraea

Tvättstugan

Nu är tvättstugan åter i funktion. Vattnet är inte längre fruset. Men åtgärd krävs. Förhoppningsvis är detta löst i slutet av veckan.

Föreningen byter förvaltare

radrum

Efter årsskiftet kommer föreningens administrativa, ekonomiska och tekniska förvaltning att skötas av Rådrum (www.rådrum.se) istället för Valvet. Förändringen sker främst då vi för drygt hälften av kostnaden får innehållsmässigt samma förvaltning. Förhoppningsvis kan förändringen även ge oss en högre nivå av service på den tekniska förvaltningen.
I dagarna kommer hyresavier för första kvartalet 2017 att skickas ut och dessa kommer då att komma från Rådrum. Till dessa avier kommer även följa ett välkomstbrev med information om bl a olika betalsätt.
Har ni frågor om denna förändring går det bra att mejla oss i styrelsen på e-post: styrelsen@astraea.se.

Fönsterrenovering

Som tidigare informerats kommer utvändig målning göras på samtliga fönster, mot gata och gård, med start i september (v.35). Arbetet har uppskattats ta sex veckor och kommer att utföras på plats inne i varje lägenhet. Jobbet består av tvättning, uppskrapning, påbättring av renskrapad yta, 2 ggr färgstrykning samt målning av fönsterbleck och kommer att innebära tre besök per lägenhet.

För att jobbet ska löpa på så smidigt som möjligt måste gardiner och allt på fönsterbänk vara undanplockat. Det kommer även behöva vara 1,5 m fritt utrymme framför fönstren, så möbler måste vara flyttade.

Avisering kommer att ske i respektive brevlåda några dagar före målarnas besök. Det är viktigt att målarna får tillträde på de aviserade dagarna och i de fall extra besök behövs, p.g.a. att målarna inte kommit in trots avisering, står bostadsrättsinnehavaren för eventuella extra kostnader. Har ni inte möjlighet att vara hemma kan nycklar lämnas till målarna.

Har ni frågor eller önskemål får ni höra av er till oss i styrelsen, e-post: styrelsen@astraea.se.

Varmvattnet fixat!

Det felaktiga ventilställdonet, som gjort att varmvattnet försvunnit, bytes ut nu på eftermiddagen och allt såg nu ut att fungera som det ska igen.
Ställdon fixat
Skulle det fortsatt vara problem vill vi att ni rapporterar det till oss i styrelsen så fort som möjligt på e-post: styrelsen@astraea.se.