Mäklarinfo

När bildades föreningen?
Föreningen ombildades 1999 till Bostadsrättsföreningen Astraea. Hette tidigare Boföreningen Wasa u.p.a.

Klassas föreningen som äkta eller oäkta förening?
Äkta förening.

Antal bostadsrätter?
26 st (varav tre bostadsrättslokaler).

Antal hyresrätter?
0 st.

Antal lokaler samt verksamhet i dessa?
Av de 26 bostadsrätterna är 3 st bostadsrättslokaler med fördelningen 1 st kafé, 1st restaurang och 1 st konsultverksamhet.

Finns det några lokaler som är lediga eller där hyresavtalet snart går ut?
Nej.

Vad ingår i månadsavgiften?
Värme, vatten, avlopp, Internet (Bahnhof) och kabeltv grundutbud (Comhem).

Finns det några gemensamhetslokaler?
Tvättstuga i hus på gården.

Följer med bostadsrätt även rätt till parkeringsplats/garage?
Nej.

Har stambyte genomförts? Om så är fallet årtal för detta.
Stammarna byttes till största del under åren 1975-1985. Exakt info saknas men stammarna är huvudsakligen i gott skick och byte är inte aktuellt.

Är el-stigarna bytta? Om så är fallet årtal för detta.
Bytta i modern tid inget som behöver göras på länge.

Har andra större renoveringar genomförts?

 • Rörstambyte 1975-1985
 • Omläggning tak 2002
 • Renovering tvättstuga 2002
 • Målning trapphus 2002
 • Fiber kat6 2002
 • Målning alla fönster 2005
 • Stamspolning 2005
 • Undercentral fjärrvärme 2011
 • Stamspolning 2013
 • Termostater till element bytta 2014
 • Tvättmaskiner utbytta 2015 och 2016
 • Målning av entréer och portar 2016
 • Utvändig målning och renovering av fönster 2016
 • Stamspolning 2018

Finns det balkongplaner i fastigheten?
Balkonger mot gården byggdes 2001. Ut mot gatan inte aktuellt.

Finns planer för byggnation av vindsvåningar?
Vindarna byggdes om till lägenheter runt 2002.

Har andra större reparationer eller ombyggnader av fastigheten beslutats eller diskuterats?
Energieffektiviseringar diskuteras såsom bättre isolerade/ bullerdämpade fönster men ingen stor reparation/investering är planerad i nuläget.

Typ av ventilation?
Självdrag.

Typ av uppvärmning?
Fjärrvärme.

Finns kabel-TV i fastigheten?
Com hem. Grundutbud i avgiften.

Finns bredband i fastigheten?
Fiberuppkoppling med 1000/1000 Mbit per lght. Leverantör Bahnhof. Ingår i avgiften.

Har ändring av månadsavgiften beslutats eller diskuterats?
Nej.

Tar föreningen ut överlåtelseavgift?
Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren. Högst 2,5% av prisbasbelopp.

Tar föreningen ut pantsättningsavgift?
Betalas av pantsättaren. Högst 1% av prisbasbelopp.

Accepteras släkt/föräldrar/barnägande?
Enligt stadgarna.

Kan juridisk person godkännas som medlem vid förvärv av bostadsrätten för privat ändamål?
Enligt stadgarna.

Finns det något övrigt som en köpare bör informeras om?
Se ordningsregler och stadgar på föreningens hemsida.

Vem är föreningens kontaktperson vid eventuella intressentfrågor?
Styrelsens e-postlåda: styrelsen.astraea@gmail.com

Vart skickas in- och utträdes ansökan?
Avtal och medlemsgodkännande skickas i original tillsammans med kreditupplysning på sökande till:

Föreningens brevlåda
Upplandsgatan 26, BV
113 60 Stockholm

Ytterligare frågor och förmedlingsuppdrag
Mejla till: ekonomi@radrum.se.