All posts by Per Ankerton

Extra föreningsstämma

Tid: Onsdag den 24 juni 2015, klockan 18.00
Plats: Gården

Ändringar till föreningens stadgar har föreslagits och röstats igenom (enhälligt) på ordinarie föreningsstämma, som hölls den 6 maj. För att stadgarna ska ändras krävs dock beslut med 2/3 delars majoritet på två efter varandra följande stämmor varför styrelsen nu kallar till en extra stämma där en andra röstning ska genomföras.

Denna extra stämma kommer att hållas på föreningens gård den 24 juni kl. 18.00. Då detta förväntas bli en kort träff kommer styrelsen inte att bjuda på något tilltugg.

Välkomna!
Styrelsen Brf Astraea

Föreslagna ändringar till Brf Astraeas stadgar

  1. Styrelsen föreslår att föreningen antar nya stadgar som ger styrelsen rätt att ta ut avgift vid andrahandsupplåtelse om högst 10 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110). Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högst tillåtna avgiften efter det antal månader lägenheten är uthyrd.
  2. De nya stadgarna medger även att information till medlemmarna kan skickas via e-post och via föreningens hemsida.

I övrigt är stadgarna oförändrade.

Automatisk dörröppnare

Denna vecka återaktiverades dörröppnaren som sitter på porten till ingången på Upplandsgatan 26. Automatiken aktiveras genom att använda kodlåset på utsidan eller klickar på armbågskontakten på insidan.

Lås, Larm, Grossist
Armbågskontakt

Behovet av automatisk dörröppnare har uppstått på grund av återkommande åverkan på dörrens gångjärn, förmodligen i samband med att porten har ställts upp, vilket i sin tur lett till att porten inte har gått att stänga. Förhoppningsvis ska denna lösning avhjälpa problemet då dörren inte längre ska behöva ställas upp manuellt.

Hissar åter i bruk

Bristerna på hissarna är nu åtgärdade och det ska återigen vara säkert att åka hiss. Hissarna togs därför åter i bruk nu i förmiddags.

För ordningens skulle kommer det att ske en ombesiktning av båda hissarna i nästa vecka. Driften bör dock inte påverkas nämnvärt.

Förbud att använda hissar

Vid den senaste årliga besiktningen av våra hissar hittades så pass allvarliga brister att Stockholms stad utfärdat ett förbud att använda hissarna så länge dessa brister inte åtgärdats. Påföljd om detta förbud inte följs är eventuellt viten. Styrelsen har därför beslutat att utan dröjsmål stänga av båda hissarna tills bristerna åtgärdats. Jobbet, att åtgärda bristerna, är beställt och beräknas vara klart inom en till två veckor.

Höststädning av gården

Höststädning av gården.

Det är dags för oss att samlas för höststädning av gården!  Söndag den 26 oktober kl 12:00, samlas vi för att kratta och göra fint på gården. Grillkorv m bröd och något att dricka till kommer att serveras.

Information om höststädningen sätts också upp i porten. Om du inte kan komma på städdagen, meddela styrelsen (styrelsen@astraea.se) så kan det bli aktuellt att be dig/er om hjälp med ev kvarstående arbete.