All posts by Per Ankerton

Varmvattnet

Trots att vi i styrelsen tidigare fått besked om att vår undercentral (varmvattenpumpen) fungerat som den ska konstaterades det imorse, efter att vi begärt ytterligare kontroll, att ett så kallat ventilställdon som reglerar varmvattnet gått sönder.
Felaktigt ställdon
Den trasiga delen kommer att ersättas och löser förhoppningsvis problemet med att varmvattnet kommer och går. Med leveranstider och installation bör detta vara klart inom senast en vecka, förhoppningsvis tidigare.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Välkomna till föreningens ordinarie stämma torsdag den 12 maj 2016 klockan 19.00 hos Nybergs konditori, Upplandsgatan 26.

Årsredovisning för 2015 hittar ni här

Välkomna!
Styrelsen Brf Astraea

Vattenavstängning

Onsdag den 27 april kl. 14:00 kommer samtliga vattenventiler att bytas ut i källaren. För att kunna göra detta byte måste dessvärre vattnet stängas av. Vattnet kommer att vara avstängt i två till fyra timmar.

Vårstädning av gården

Söndag den 1 maj kl 12:00, samlas vi för att kratta och göra fint på gården. Grillkorv m bröd och något att dricka till kommer att serveras.

Om du inte kan komma på städdagen, meddela gärna styrelsen det på e-post: styrelsen@astraea.se.

Varmvattnet

Faktum kvarstår dessvärre, varmvattnet kommer och går och felsökning fortgår. Både rörmokare och Valvet är inkopplade och har varit i fastigheten vid ett flertal tillfällen för att försöka hitta vad som är fel. Dessvärre har det uppstått nya fel i samband med att tidigare fel åtgärdats. Självklart har detta högsta prioritet.

Varmvattnet

Sen i torsdags (4/2) har varmvattnet i kranarna försvunnit på kvällarna men kommit tillbaks på morgonen. Nu på morgonen (8/2) hade dock varmvattnet inte kommit tillbaks. Detta felanmäldes i fredags morse och förhoppningsvis är felet löst snart.

Tvättstugan går att använda igen

Efter att tekniker varit och inspekterat visade det sig att det var inne i tvättstugan som vattnet frusit och inte i vattenledningen, som är eluppvärmd. Efter att ha värmt upp och tinat tvättstugan ,med värmefläkt, konstaterades att den nya maskinen åter igen fungerar och går att använda. Den äldre maskinen samt blandaren till handfatet hade dock gått sönder. Blandaren är nu utbytt och service är beställd på den äldre maskinen. Det kommer även att installeras ett element inne i tvättstugan.

Tvättstugan får alltså användas igen men den gamla maskinen är för tillfället trasig.

Vattnet till tvättstugan har frusit

På grund av den stränga kylan har vattnet i vattenledningen till tvättstugan frusit. Detta medför att båda tvättmaskinerna inte går eller får användas, det kommer inget vatten. Felet är anmält och förhoppningsvis åtgärdat inom en snar framtid.

Sotaren kommer på besök

Vi har alla fått lappar om att sotaren kommer till oss den 16-17 december och gör en obligatorisk inspektion.

Det står att detta ska ske under dagtid och vi förstår att det kan vara svårt att stanna hemma för att släppa in sotaren när som helst under dagen. Samtidigt är det mycket viktigt att de får tillträde till alla lägenheter.

Därför erbjuds möjlighet att lämna en nyckel till sotarna i respektive port kl. 07.30 – 07.45.

Kungstensgatan den 16 december

Upplandsgatan den 17 december

Den 15/12 är det en annan inspektion för båda portuppgångarna, s k OVK. Den har ni också fått info om i brevlådorna.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Extra föreningsstämma

Tid: Onsdag den 10 december 2015, klockan 18.00
Plats: Gården

Ändringar till föreningens stadgar har föreslagits och röstats igenom (enhälligt) på extra föreningsstämma, som hölls den 28 november. För att stadgarna ska ändras krävs dock beslut med 2/3 delars majoritet på två efter varandra följande stämmor varför styrelsen nu kallar till en extra stämma där en andra röstning ska genomföras.

Denna extra stämma kommer att hållas på föreningens gård den 10 december kl. 18.00. Då detta förväntas bli en kort träff kommer styrelsen inte att bjuda på något tilltugg.

Välkomna!
Styrelsen Brf Astraea

Föreslagna ändringar till Brf Astraeas stadgar

I nuvarande stadgar anges att både fysisk och juridisk person (d.v.s. aktiebolag, kommanditbolag eller handelsbolag) kan beviljas medlemskap i föreningen. Vid ordinarie föreningsstämma den 6 maj 2015 framfördes önskan från föreningens medlemmar om att medlemskap i föreningen så långt som det är möjligt endast ska beviljas fysisk person och förslag framställdes att föreningens stadgar ändras så att juridisk person inte ska antas som medlem i föreningen, förutom avseende lokalerna i vilka Nybergs konditori (lägenhet nummer 3) bedriver verksamhet och som idag innehas av juridisk person.

Styrelsen noterade att närvarande medlemmar var positiva till förslaget och föreslår därför att föreningen antar nya stadgar som anger att juridisk person endast och i undantagsfall kan accepteras avseende lägenhet nummer 3 (som idag upplåtes som lokaler till Nybergs Konditori).

I övrigt är stadgarna oförändrade.